موجرومستاجر

اکبر خواجه پور
سلام مستاجرم ۷ماه است اجاره نداده و چکِ شرکتی برای تخلیه وضمانت داده و شرکت هم جمع شده تخلیه هم نمیکند چکارکنم