چک ضمانت

سید شهاب عطایی
سلام علیکم بنده یک فقره چک بابت ضمانت ملک استیجاری به مالک دادم که بعد از تخلیه ملک نسبت به عودت ان امروز و فردا میکند. چگونه و از طریق برای گرفتن اقدام کنم. با تشکر از