گرفتن وکیل

یاسر رزمی

با سلام

ببخشید پرونده طلاق به درخواست زوجه، در مرحله اعتراض به حکم دادگاه بدوی اقدام به گرفتن وکیل نمودیم و ایشان ضمن اعلام وکالت ، و گرفتن حق الوکاله، با دادن لایحه، موجب گردیدند تا حکم توسط دادگاه تجدید نظر نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع گردید.

دادگاه بدوی نیز مجددا اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نموده است.

حال آیا وکیل برای حضور بهمراه اینجانب در جلسه دادگاه بدوی مجددا نیاز به ابطال تمبر و اعلام وکالت و دریافت هزینه وکالت از بنده دارند؟

یا با همان اعلام وکالت ابتدایی در مرحله اعتراض و تجدید نظر میتوانند در جلسه مجدد دادگاه بدوی همراه بنده حضور داشته باشند؟

ممنون از پاسخی که میفرمایید