شبکه های اجتماعی

sasan

با سلام
من در شبکه اجتماعی، شماره تماس یک زن بدکاره را دیدم و تماس گرفتم و برای شب تا صبح قرار گذاشتم و 300 تومن پول به حساب واریز کردم.
حالا اغفال و فریب خورده ام و با یک مرد هم فک کنم کار می کند چون شماره کارت مربوط به مرد بود . " از اندیمشک "
حالا هر چقدر که هزینه و مراحل قانونی داشته باشد ، حاضر به انجام دادن هستم.