ازدواج و طلاق

نعمتی
سلام اگر مردی بدون اجازه زن اول زن دیگری را عقد دایم کند زن اول میتواند مرد را زندان ببندازد چه حکمی دارد من میدانم که به زن اول اجازه طلاق داده میشود آیا میشود مرد را زندان انداخت