جلوگیری از خلع ید

قاسم فیضی

با سلام 

یک ملک مشاع مورثی از پدر مرحومم داریم که تعداد ورثه 6 نفر با خودم می باشند دو برادر و 4 خواهر که یکی از خواهرها اخیرا وت کرده قبل از وت ایشان در یک جلسه قبل از شروع ساخت بنا توافقنامه ای تایپ شده را به تایید و امضاء و اثر انگشت رساندیم  که در آن طبقه و واحد های هریک از وراث مشخص گردیه پس از سفت کاری بنا و جریمه شهرداری بقیه ورثه چون توانایی اداکمه ساخت بنا را نداشتند و جریمه نیز سنگین بوده اصرار به فروش بنا دارند و بنده را هم می خواهند مجبور کنند که واحد خود را بفروشم با توجه به اینکه طبقات و واحدها ساخته و تفکیک شده است بنده حاضر شدم که با هر خریداری که واحدهای بقیه وراث را خریداری کند قولنامه معتبر بنویسم که کلیه های هزینه های مشاع را پرداخت نمایم و ضمنا واحد خود را قبل از خریداری جدید تکمیل نمایم. ولی بقیه ورثه سعی دارند به اجبار و تهدید مرا وادار کنند تا واحد خود را بفروشم که مقاومت کرده ام ولی اخیر دادخواستی تنظیم کرده اند که از بنده خلع ید نموده و حق مرا پایمال نمایند لطفا مرا راهنمایی بفرمایید

قبلا از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر رادارم.