شکایت شهرداری به دادگاه حقوقی

درسال 57 قطعه زمینی را بصورت قولنامه دستی خریده ام وساخته ام مسکونی ویلایی بادرختان قدیمی اطرافم زمین است شهرداری سال70 زمین ها راتصرف وبنام شهرداری سند گرفته وحدود10 سال است که به ما می گوید این قطعه هم زمان شهرداری است وبایستی تحویل بدهید طبق مدارک داده شده قرارشد ملک را بخرند به قیمت پایین چون راضی نشدیم حالا ازطرف اداره حقوقی شهرداری شکایت به دادگاه کرده ام که ملک شهرداری را ماتصرف کرده ایم ومی خواهند اجاره اجرت مثل هم بگیرند زمین حدود 450 متراست راه قانونی چیست. خیلی متشکرم