جوابیه اضهارنامه

سلام. شوهرم مرا درحضورعمو و زن عموی پدرشوهرم و عمه وشوهرعمه دختر عمه وپسرعمه خودم مرا کتک زده و بیرون کرده فردای ان روزبه کلانتری رفته وشکایت کردم و پزشک قانونی هم رفتم .شوهرم بعد از 18روزبرایم اضهار نامه فرستاده که قانونن و شرعا موظف به تمکین عام و خاص از همسرقانونی خود می باشید لزاجنابعلی که بادخالت اقوام خودعمه وشوهرعمه به اتفاق هم باتوجه که باردارهستید به تهران منزل انها رفتید به محض رویت این اضهار نامه باهماهنگی به بازگشت به زندگی مشترک اقدام کنید درغیر اینصورت با اقدامات قانونی ومحرومشدن ازحق وحقوق خودموجه خواهید شد. من چه جواب بدهم ممنون از راهنمایی شما