چک برگشتی

Saeed
saeed: saeed: یه چك دارم از كسی مبغلش هشت تومنه سه ماه از تاریخش گذشته وصول نشده منم هنوز اجرا نزاشتم. فقط یه نفر دیگه هم پشت چك رو امضا كرده. حالا میخوام شكایت كنم از كسی كه چك رو صادر كرده شكایت كنم یا امضا كننده ی پشت چك؟ درضمن جنبه ی کیفری داره یا حقوقی ؟ و اینکه صاحب چک رو نمیشناسم ولی ضمانت کننده رو چرا. چک واسه تهرانه . ضامن واسه شهریاره . منم خودم شهریارم حالا باید کجا شکایت کنم ؟