من چجوری و کجا شکایت کنم

مهدی رهپوی

نفر اول خودروی را از شرکت لیزینگ خریداری نموده و بصورت نقد به نفر دوم فروخته و تعهد کرده که اقساط لیزینگ را سر موقع پرداخت نماید

نفر دوم بصورت اقساطی خودرو را به  نفر سوم فروخته و از او در قبال اقساط چک دریافت کرده که تعدادی از چک های دریافتی بلا محل بوده و پاس نشده و بانک برگشت زده است

نفر سوم خودرو را به بنده فروخته و پول آن را نقدا دریافت کرده 

در حال حاضر بواسطه اینکه نفر اول اقساط لیزینگ را واریز نکرده خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شده است واز طرفی نفر دوم هم از نفر سوم بخاطر پاس نشدن چک ها شکایت کرده و درخواست توقیف برای خودرو نموده است.

می خواستم راهنمایی فرمایید من از چه کسی و کجا شکایت کنم اگر بیشتر راهنمایی فرمایید ممنون می شوم

با احترام رهپوی  - ارومیه