عدم تمکین

ونوس
ب دلیل پرخاشگری و بدرفتاری و ازار روحی ک شوهرم بهم وارد میکرد خونه رو 4 ماه پیش ترک کردم ایشون عدم تمکین دادن و من پرینت پیامایی ازش دارم ک هم شامل تهدید و هم اینکه چندین بار تکرار کرده ک میخواد طلاقم بده.این پرینتا رو در اختیار دادگاه قرار دارم و در ضمن قصد تمکین دارم اما از رفتارای پرخاشگرانه ش میترسم اما بازم نمیخوام جدا بشم میخوام بدونم چند درص احتمال داره ک من محکوم بشم؟