مالکیت معنوی

با سلام

بنده با توجه به تخصص خود سفارش ساخت دستگاههی را به شرکتی دادم. این دستگاه بصورت مشابه قبلاً در آن شرکت ساخته نشده بود و با توجه به توضیحاتی که بنده به مسئول شرکت دادم بصورت اختصاصی برای اولین بار و با هزینه شخصی بنده ساخته شد. شرکت مذکور در حال حاضر تصویر دستگاه ساخته شده را بدون اطلاع بنده در لیست محصولات خود قرار داده است. سوال بنده این است آیا انجام چنین کاری از سوی شرکت وجهه قانونی دارد یا خیر؟

با تشکر فراروان