پس گرفتن سفته در صورت امتناع كارفرما

كيميا عليخاني

با سلام
من حدود ٦ ماه است از محل كارم با توافق كارفرما خارج شدم، طبق شرايط و قوانين محل كارم من ٢٠ ميليون سفته دادم، كه ١٠ميليون رو مجبور كردن كه بنويسم بابته بدهي ميباشد، و هيچ رسيدي به من ندادن. با اينكه من ازشون درخواست رسيد كردم، از من خواسته شد توي قرار داد بنويسم هيچگونه مدرك از جمله سفته به كار فرما ندادم و حق اعتراض و شكايت هم ندارم و امضا كنم كه بخاطر تحت فشار گذاشتن از جانب كارفرما و دو وكيلي كه براي اينكار حضور داشتن ، و حقوق طلب من رو به شرط دادن سفته ميدادند مجبور به امضاي قرار داد شدم،يك كپي از قرار داد رو ازشون گرفتم،طبق توافقي كه شد ٦ ماه بعد از خارج شدن از محل كارم حق پس گرفتن قرار داد رو داشتم، الان ٦ ماه گذشته و من براي پس گرفتن سفته ها اقدام كردم اما هر بار با بهونه هاي مختلف انجام اينكار رو عقب انداختن،من ازشون مدرك خواستم كه ثابت شه من سفترو بابت حسن انجام كار دادم نه چيز ديگري ولي قبول نكردن، تنها چيزي كه به ذهنم رسيد مكالمه تلفني بين خودم و كارفرما رو ضبط كرده كه تو اين مكالمه چندبار گفته شد كه سفته ها بابته ضمانته و بعد از گذشت ٦ ما پي داده ميشه،با شرايطي كه ذكر كردم به چه صورت براي پس گرفتن سفته ها ميتونم اقدام كنم؟؟ (در ضمن من به مدت ٤،٥ماه از طريق محل كارم بيمه شدم كه خودم حق بيمه رو پرداخت ميكردم.)
ممنون ميشم راهنماييم كنيد.
كيميا عليخاني

با سلام
من حدود ٦ ماه است از محل كارم با توافق كارفرما خارج شدم، طبق شرايط و قوانين محل كارم من ٢٠ ميليون سفته دادم، كه ١٠ميليون رو مجبور كردن كه بنويسم بابته بدهي ميباشد، و هيچ رسيدي به من ندادن. با اينكه من ازشون درخواست رسيد كردم، از من خواسته شد توي قرار داد بنويسم هيچگونه مدرك از جمله سفته به كار فرما ندادم و حق اعتراض و شكايت هم ندارم و امضا كنم كه بخاطر تحت فشار گذاشتن از جانب كارفرما و دو وكيلي كه براي اينكار حضور داشتن ، و حقوق طلب من رو به شرط دادن سفته ميدادند مجبور به امضاي قرار داد شدم،يك كپي از قرار داد رو ازشون گرفتم،طبق توافقي كه شد ٦ ماه بعد از خارج شدن از محل كارم حق پس گرفتن قرار داد رو داشتم، الان ٦ ماه گذشته و من براي پس گرفتن سفته ها اقدام كردم اما هر بار با بهونه هاي مختلف انجام اينكار رو عقب انداختن،من ازشون مدرك خواستم كه ثابت شه من سفترو بابت حسن انجام كار دادم نه چيز ديگري ولي قبول نكردن، تنها چيزي كه به ذهنم رسيد مكالمه تلفني بين خودم و كارفرما رو ضبط كرده كه تو اين مكالمه چندبار گفته شد كه سفته ها بابته ضمانته و بعد از گذشت ٦ ما پي داده ميشه،با شرايطي كه ذكر كردم به چه صورت براي پس گرفتن سفته ها ميتونم اقدام كنم؟؟ (در ضمن من به مدت ٤،٥ماه از طريق محل كارم بيمه شدم كه خودم حق بيمه رو پرداخت ميكردم.)
ممنون ميشم راهنماييم كنيد.