وصیت

Davod
سلام ،وقتتون بخیر پدرم سال 1361فوت کردن،برادر بزرگم سال 1365فوت کردن،مادرمم سال 1389فوت شدن،پدرم وصیت نامه ای داشت ک تقریبا 15سال پیش تایید وتنفیذ شد،ولی دو سه سال پیش ورثه برادر بزرگمون که فوت شده بود با ادعای جعل وصیت و ساختگی بودن اون واینکه وصیت رو قبول نداریم دادخواستی به دادگاه ارائه دادن ودادگاهم وصیت رو باطل اعلام وحکمشم قطعی شد،الان تکلیف زمینهایی ک مادرمون در طول این 40سال فروخته چیه،چون ورثه برادرم از مادرمون ارث نمیبرن،ایا این زمینهایی که تو وصیت از پدرم به مادرم رسیده و توسط مادرمون فروخته شده رو ماباید جبران کنیم ؟ممنون