کشارکت ملک تجاری

hamed

با سلام . ميخوام بدونم در مشاركت يك ساختمان ، اگر در قرارداد تعيين نشده باشد كه سرمايه گذار چه سهمى از زمين را ميتواند وام بگيرد و وكالت جامع كارى ( از أخذ پروانه ى شهردارى تا أخذ صورت مجلس تفكيكى ) داشته باشد ، آيا اين امكان وجود دارد كه از سهم طرف ديگر (صاحب زمين ) وام بگيرد ؟ اگر چنين است ، چه راه حلى وجود دارد كه مانع اين اتفاق شد  ؟ با وجود اينكه در قرارداد،  ذكر شده كه به ازاى هر يك روز تاخير تا زمان نامعلوم مبلغ مشخص و ثابتى پرداخت ميگردد ، پس اگر ساخت ملك تجارى به پايان نرسد ، قرارداد هرگز به پايان نميرسد ، درسته  ؟ ممنونم از لطفتون