مشاعات

Mehdi

دارای یک واخد آپارتمان، ورامین، تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان، سند ( دفترچه تحویل موقت)، واحد تحویل شده، حکم پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند گرفته ام. مجتمع دارای 4 بلوک هست
هرگز انتخابی برای مدیریت نداشتیم، هرگز گزارش بیلان هزینه کرد نداشته ایم
یک نفر سه نفر دیگر را انتخای کرده، و شارژ جمع اوری میکنند، با نصب 2 کانتنر و اجاره آن بضورت تجاری، اقدام کرده اند، 4 سال هست، تا کنون گزارشی در برابر هزینه کرد نداده اند،
مشکل جهت اخذ پایان کار ایجاد کرده اند.
اگر امکان هست بتوانم با تماس تلفنی نظریه شما را داشته باشم 09127759609