فروش ملک در رهن بانک

ماریا

با سلام

چگونه میتوان ملکی که در رهن بانک است و پدرم خریداری کرده به من واگذار نماید در صورتیکه بعد از فوت ایشان هم مشکلی پیش نیاید و فرزندان دیگر هیچ ادعایی در این خصوص نداشته باشند. و بتوان بعد از فوت ایشان بدون هیچگونه دردسر و ادعای وراث ملک را بعد از اتمام اقساط پرداخت شده بنام خودم بزنم.
لازم به ذکر است به دلیل اینکه شرایط اخذ وام بانکی را ندارم مجبورم از طریق پدرم وام بانکی گرفته و خانه بخرم..
تشکر