ارثیه پدری

وحید میرزایی
سلام خانم بوجاری نژاد!وقت بخیر! در یک خانواده 8نفری هستم که5برادر2خواهرومادرم !!پدرمان 10سال پیش فوت کرده دراین میان برادر بزرگمان اکثر اموال مثل باغ وخورده اموال را به تنهایی مورداستفاده قرار داده وهیچ گونه حق وحقوقی برای دیگر وراث قائل نمیشود من به وکالت از طرف دیگر وراث وخودم چگونه از راه قانونی این مسئله را پیگیری کنم؟؟ممنون میشم کمکم کنید


وحید میرزایی
ارثیه پدری