مهریه

زهرا ذریه
سلام وقتتون بخیر خانمی سال 85 مابقی اقساط مهریه خود را به صورت شفاهی بخشیده است اما اکنون تقاضای پرداخت مابقی وجه مهریه را دارد آیا مهریه به ایشان تعلق میگیرد؟ آیا مابقی مبلغ مهریه با افزایش تورم نرخ سالانه محاسبه میشود یا همان اقساط قبل اجرا میشود تشکر