چگونه ملک در رهن بانک خریده شده را سند زد؟

سلام . من یک دفتر اداری معامله کردم که در رهن بانک بود. چون پول آماده نبود قرار شد ۳۰ میلیون تومان موقع سند زدن داده شود و ایشان سند را از رهن بانک درآورند .اما موقع سند زدن حاضر نشدند. یعنی ۳ ماه پیش تا حالا می گویند نمی شود چون ایشان ممنوع المعامله هستند. بفرمایید بهترین کار چیست؟ در ضمن ایشان باید روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه بپردازند.