سرقت

علی

باسلام .یک بنده خدایی جنسی رو دست من به امانت گزاشته بعد در زمانی که من خانه نبودم آمده بدون اجازه آن را برده و بعدش با تلفن به من اطلاع داده که جنس خود رو بردم ولی بعد از سه روز منکر شده وگفته باید خسارت جنس من را بدهی وشکایت کرده. یکی از همسایه ها هم اونو دیده ولی به هیچ وجه حاضر به قسم نیت (اهل سنت) ومیگوید فقط اگر پاسگاه بیاید درمحل میگوید وبه دادگاه نمی آید-در ضمن رسیدی بابت جنس خود ندارد و من هم نمی توانم قسم دروغ بخورم که اصلا به من نداده...من چی کار میتونم بکنم