ماده قانونی

محمد

سلام خانم بوجاری نژاد.بنده ماده قانونی برای رد رای قاضی نیاز دارم بزرگواری  نمایید راهنمایی نمایید.رای که قاضی داده براساس هیچ مدرک صادر نموده و ان این است که بنده به همراه خانواده به مسافرت رفته و کلید منزل را به دوستم برای سرکشی و اب دادن به گلدانها داده بودم متاسفانه دوستم یک خانم را بدون اطلاع به منزلم می برد و در تمام مراحل دادگاهی برصداقت خود مبنی بر اینکه به بنده خیانت نموده اعلام نموده ولی قاضی اینطور رای داده است که با توجه به همکار بودن در سنوات گذشته و اشنا بودن با یکدیگر از موضوع اقای فلانی در منزلش با خبر بود در حالی که ان اقا اقرا نموده و بنده هم سوگند خوردم .حال مگر کلید خانه را در اختیار کسی که نمیشناسی میشود قرار داد قاضی اینطور رای داده؟اگه نیاز باشه تلفنی در ساعت مشخص توسط شما با شما تماس برقرار کنم