دیه

Ali
با سلام در تصادف با طرف مقابل بصورت مشارکتی پنحاه پنجاه مقصر شدیم دیه رو اولیای دم به نرخ سال ۹۳از من گرفتن معادل نصف ان یعنی ۸۲۵ میلیون حالا من قصد دریافت دیه رو دارم میگن باید تفاضل دیه سال ۹۴تا نود و پنج چیزی حدود پانزده میلیون به طرف تا بتونم به نرخ سال نود و‌پنج و با دیه ۱۹۰میلیونی دیه رو بگیرم میشه بگید این حرف درسته یا خیر استناد قانونی اون چیه تشکر


Ali
با سلام در تصادف با طرف مقابل بصورت مشارکتی پنحاه پنجاه مقصر شدیم دیه رو اولیای دم به نرخ سال ۹۳از من گرفتن معادل نصف ان یعنی ۸۲۵ میلیون حالا من قصد دریافت دیه رو دارم میگن باید تفاضل دیه سال ۹۴تا نود و پنج چیزی حدود پانزده میلیون به طرف تا بتونم به نرخ سال نود و‌پنج و با دیه ۱۹۰میلیونی دیه رو بگیرم میشه بگید این حرف درسته یا خیر استناد قانونی اون چیه تشکر