موستسنيات دين

محسن

سلام بنده دوسال پيش به مشكل مالي خوردم ومبلغ ٢٧٠ميليون چك دسته شخصي داشتم كه يك فقره چك ١٨٠ميليوني دسته اين شخص امانت بوده ولي بنده مدركي ندارم با تمام اين احوال يك مغازه كه ارث هست و٢/٥دانگ سهم بنده هست والان از طرف اون شخص توقيف شده ومن هيچ اموالي ندارم حتي پول پيش تهيه يك منزل رو هم ندارم ميخواستم ببينم اين ملك جزو موستسنيات دين ميشه اقدام كرد .؟باتشكر