سرقت

سجاد

با سلام و خسته نباشید.اینجانب در آپارتمانی ساکن هستم که مجهز به دوربین می باشد و دوچرخه ای من ارزش 800 هزار تومان که در قسمت مشاعات ساختمان توسط قفل مخصوصی پارک بوده دزدیده شده است و مدیر ساختمان مدعی است که دوربین در آن زمان خراب بوده است .لطفا بنده را راهنمایی کنید که می توانم این مسئله را پیگیری کنم که از شرکت نصب شکایت کنم یا نه .... ممنون از راهنماییتون.
سجاد

با سلام و خسته نباشید.اینجانب در آپارتمانی ساکن هستم که مجهز به دوربین می باشد و دوچرخه ای من ارزش 800 هزار تومان که در قسمت مشاعات ساختمان توسط قفل مخصوصی پارک بوده دزدیده شده است و مدیر ساختمان مدعی است که دوربین در آن زمان خراب بوده است .لطفا بنده را راهنمایی کنید که می توانم این مسئله را پیگیری کنم که از شرکت نصب شکایت کنم یا نه .... ممنون از راهنماییتون.