کلاهبرداری

hesam
سلام وتشکر.من درپرونده ای به جرم ورودغیرمجازبهداده های رایانه ای متهم بودم که برائت گرفتم .کسی که دردفترحقوقی بودخودش راوکیل معرفی کددبعدکارآموزی وفرستاد ایشان هم نیومد مبلغ2میلیون گرفت و برای من ازطریق تلگرام پیامک کیفرخواست الکی ولوله زندان محکوم شدم .بخاطرترس ایشان من3ماه خواب وخوراک نداشتم و3میلیون تومان به وکیل دیگری دادم.حال میتونم شکایت کنم ؟و اگه دادنامه رو وکیلم نده ازکجا میتونم بگیرم؟وسوال آخرآیامیتونم ازتون دخترکه قصد آشنایی داشتیم وخطم رونمیداد سوزوندم بسته بازگشت گرفتم وارد تلگرام شدم ولی ظرف 3دقیقه سوروند و برائت گرفتم شکایت کنم ؟ممنون میشم کامل به همه سوالام ج بدید .باسپاس وتجدیداحترام