تغییر وکیل

علی دربندی

با سلام

در صورتی که بخواهم وکیل پرونده را عوض کنم باید چه کارهایی انجام دهم و اینکه در صورت انجام این کار وکیل فعلی چه مدارک و اسنادی را به من تحویل می دهد.

با تشکر
علی دربندی

با سلام

در صورتی که بخواهم وکیل پرونده را عوض کنم باید چه کارهایی انجام دهم و اینکه در صورت انجام این کار وکیل فعلی چه مدارک و اسنادی را به من تحویل می دهد.

با تشکر