مهریه

سلام . همسرم برای درخواست 110 عدد سکه ی مهریه ی خود اقدام نموده . تاریخ دادگاه هفتهی گذشته بود من نرفتم . وکیل ش درخواست توقیف حقوق اینجانب را داده . از چه تاریخی اجرا میشود. آیا قبلش دوباره منو برای دادگاه میخان یا نه

ممنون از لطف شما

از اینکه مزاحم شدم ببخشید