ررشوه

لیلا موسوی
سلام شوهرم رشوه داده به مامور آگاهی و حکم براش زدن سه سال حکم تعزیری به اتهام دریافت رشوه ومبلغ بیست ملیون به صندوق دولت و دوسال حبس تعزیری بدرجه 6ه اتهام شروع به ارتشاع این حکم یعنی چی


لیلا موسوی
یعنی 5 سال براش زدن تو احتراض چی براش بنویسیم که کم بشه هر چند شوهرم بی گناهه و خودش گردن گرفته رشوه داده اما الان حکم صادر شده میتونه بره به قاضی بگه که من ندادم و اعتراف کنه قبول میکنه


لیلا موسوی
میشه لطفا جواب بدید من دوتا بچه دارم شوهرم تا حالا زندان و اینجور جاها پاش باز نشده در حقش ظلم شده من چیکار کنم