قرار منع تعقیب

ملکی

سلام میخواستم بدونم منظور از صدور قرار منع تعقیب چیست ؟