تهدید به ازدواج

mohammad

سلام حین جدایی از زنم با خانمی آشنا شدم که طلاق گرفته بود رابطه ما جایی رسید که با اطلاع خانواده اش رفت و آمد داشتم بر این شد بعد طلاق من ازدواج کنیم این مدت دفعات از من پول قرض گرفت بعدهاخانواده اش مدعی شد که دختر شان مجرد است و باکسی در ارتباط نبوده به دفعات من را تهدید کردند که رابطه را به همسر در حین طلاقم میگویند از پس گرفتن مبالغ قرضی منصرف شدم تنها پیام کوتاهی که از ایشان دارم این است : ای بیشرف جواب بده اعصابم و خورد نکن بخدا اگه کنارم زندگی نکنی مطمئن باش کنار کس دیگه هم نمیزارم زندگی کنی تا به این لحظه از ترس آبرو مخفی نگه داشتم . لطفا راهنمایی کنید . ممنون
mohammad

سلام حین جدایی از زنم با خانمی آشنا شدم که طلاق گرفته بود رابطه ما جایی رسید که با اطلاع خانواده اش رفت و آمد داشتم بر این شد بعد طلاق من ازدواج کنیم این مدت دفعات از من پول قرض گرفت بعدهاخانواده اش مدعی شد که دختر شان مجرد است و باکسی در ارتباط نبوده به دفعات من را تهدید کردند که رابطه را به همسر در حین طلاقم میگویند از پس گرفتن مبالغ قرضی منصرف شدم تنها پیام کوتاهی که از ایشان دارم این است : ای بیشرف جواب بده اعصابم و خورد نکن بخدا اگه کنارم زندگی نکنی مطمئن باش کنار کس دیگه هم نمیزارم زندگی کنی تا به این لحظه از ترس آبرو مخفی نگه داشتم . لطفا راهنمایی کنید . ممنون