خرید آپارتمان

فیضی
سلام آپارتمانی خریدم که فروشنده آنرا شریک بوده است. حال شریک فروشنده از تنظیم وکالت خودداری می کند.دلیل را اختلاف حساب با شریکشا و اجازه نداشتن در فروش اعلام میکند.الان من چطور می توانم به حقم برسم با تشکر