خرید ملک و پرداخت دیه

سجاد شریفی

با سلام ملکی را به تازگی خریداری کرده ام که بخشی از مبلغ آن وام بانک مسکن می باشد و هنوز پرداخت نگردیده است چند روز است متوجه شده ام که حدود 7سال پیش نگهبان ساختمان در آسانسور دچار سانحه شده است و دادگاه کل مجتمع را به پرداخت دیه ملزم نموده است حال که من در آن زمان صاب ملک نبوده ام آیا پرداخت این دیه به من تعلق می گیرد یا صاحب قبلی چگونه فروشنده را ملزم به پرداخت کنم؟ باتشکر