مشکل خاک دارای قولنامه

محمدامین درگاهی

باسلام اینجانب سه سال پیش شش دونگ خاک قولنامه ای را از یک بنده خدا به مشخصات 165 متر(8.25*20) و بر روی کوچه ده متری که خارج از محدوده شهری بود به قیمت 10500000 هزار تومان خریداری نمودم در قولنامه ذکر گردیده که این خاک اگر هرکس یا نهادی آن را ادعا کند به غیر از دولت فروشنده جوابگوست الان که طرح کاربری شهرداری برای زمین آمده کوچه 20 متری شده نه 10 متری که تو قولنامه ذکر شد ه کوچه 10 متریه و با این وجود از خاک اینجانب هیچی باقی نمیماند با توجه به اینکه اینجانب سند ندارم چه کار باید  بکنم آیا قولنامه سند حساب میشه .چه طور میتونم از حق خود دفاع کنم ممنون میشم.
محمدامین درگاهی

باسلام اینجانب سه سال پیش شش دونگ خاک قولنامه ای را از یک بنده خدا به مشخصات 165 متر(8.25*20) و بر روی کوچه ده متری که خارج از محدوده شهری بود به قیمت 10500000 هزار تومان خریداری نمودم در قولنامه ذکر گردیده که این خاک اگر هرکس یا نهادی آن را ادعا کند به غیر از دولت فروشنده جوابگوست الان که طرح کاربری شهرداری برای زمین آمده کوچه 20 متری شده نه 10 متری که تو قولنامه ذکر شد ه کوچه 10 متریه و با این وجود از خاک اینجانب هیچی باقی نمیماند با توجه به اینکه اینجانب سند ندارم چه کار باید  بکنم آیا قولنامه سند حساب میشه .چه طور میتونم از حق خود دفاع کنم ممنون میشم.