کمیسیون بنگاه

مائده
با سلام دانشجوی دختری هستم که برای اجازه منزل به بنگاهی مراجعه کردم در داخل بانگاه خانومي که بلاتکلیفی و بار سنگین وسایلم رو دید منزل خود را به من پیشنهاد داد و خودمان خارج از بانگاه قولنامه نوشتیم الان صاحب بنگاه از من طلب کمیسیون و تهدید به مراجعه به کمیته انضباطی دانشگاه و شورای حل اختلاف کرده،میشه بپرسم چیکار کنم؟