پرینت مکالمات

مریم
امکان اینکه با حکم دادستانی از تلفن همراه اول دائمی و اعتباری خودم پرینت مکالمه و متن پیامک بگیرم وجود دارد؟؟تا چند ماه یا چند سال در محابرات ذخیره و بابگانی میشود؟


مریم
Toggle navigation پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی آنلاین رایگان با زهرا بوجاری نژاد پرینت مکالمات متن پرسش ارسال پرسش مریم امکان اینکه با حکم دادستانی از تلفن همراه اول دائمی و اعتباری خودم پرینت مکالمه و متن پیامک بگیرم وجود دارد؟؟تا چند ماه یا چند سال در محابرات ذخیره و بابگانی میشود؟