خیانت در امانت

احسان
بنده یک فقره چک بابت مانده حساب خود در قولنامه پیش خرید خونه به فروشنده دادم,اما به خاطر اینکه قرار بود به طروق مختلف پرداخت کنم هم در چک هم در قولنامه برای چک تاریخ تعین نکردیم.بع من قبا از وقت سند تمام مبلغ چک را با روش های مختلف پرداخت کردم با مدرک پرداخت.اما فروشنده چک را پس نداد و بعد مدتی چک را برگشت زد و بدون اطلاع من یک طرفه فسخ معامله کرد.و من با اینکه مدارکو به دادگاه ارایه دادم اما باز نتیجه نگرفتم.