ملی شدن زمین

محمد

باسلام زمین 10 هکتاری با سند شش دانگ که سال 1352 سندش صادر شده را اداره منابع ملی ملی اعلام کرده است ایا میتوان شکایت کرد و زمین را پس گرفت . ممنون