دیه

جلال
سلام ببخشید میخواستم بپرسم دیه شکستگی و کوتاه شدن ۵۰ درصدی مهرهL۲ کمر چقدر میشود؟ با تشکر