وکالت حق طلاق

Kamran

سلام و احترام، ۱.اگر وکالت حق طلاق به زوجه با بذل کلیه ی حقوق مادی (اعم از مهریه و نفقه) باشد، آیا زوجه می تواند ابتدا مهریه اش را اجرا و دریافت کند و سپس از طریق آن وکالتنامه طلاق بگیرد ؟. ۲. تا مادامی که سند وکالتنامه ی طلاق دست زوجه نیست، آیا وی می تواند برای طلاق اقدام کند ؟ (یعنی در حالتی که وکالت حق طلاق به زوجه داده شده ولی سندش دست وی نیست. چون در هر حال قاعدتا این وکالت در سیستم کامپیوتری اسناد کشور ثبت است).

تشکر و احترام.