معنی اصطلاح کیفری

فرشاد امینی

سلام

به خاطر یه دعوای خیابونی دوازده میلیون قرار برام بریدن

میخواستم بدونم یعنی چی

باید چیکار کنم

فقط لطفا به زبون ساده زیر دیپلم شرح بدین

با تشکر
فرشاد امینی

سلام

به خاطر یه دعوای خیابونی دوازده میلیون قرار برام بریدن

میخواستم بدونم یعنی چی

باید چیکار کنم

فقط لطفا به زبون ساده زیر دیپلم شرح بدین

با تشکر