صلح عمری

مجید
سلام بنده می خوام ملک مسکونی را در قالب صلح عمری به همسرم واگذار کنم تا بعد ار فوت من خانه به تملک ایشان دربیاد . 1-اگر خدای نکرده همسرم زودتر فوت کنه ایا میتونم عقد صلح رو فسخ کنم ؟ 2- چون ملک در رهن بانک هست بانک با انتقال سند موافقت نمی کنه . آیا باز هم میتونم از صلح عمری استفاده کنم ؟