ازدواج فامیلی

negin
دختر 23ساله هستم که 7سال نامزد بودم با پسر خالم که برادرم هم با دخترخالم ازدواج کرده و تفاهم نداشتیم ولی خانوادم راضی به طلاق نمیشدن به اجبار برام عروسی گرفتن من راضی نمیشدم بعد از اینکه کارت پخش کردن به شرط اینکه بعد از عروسی طلاق بگیرم به مراسم عروسی رفتم ولی خونش نرفتم و رابطه نداشتیم ولی طلاق نمیدن میگن اگه طلاق بگیرم دختر خالم طلاق میگیره


negin
لطفا کمکم کنید هیشکی پشتم نیست خانوادم تنهام گذاشتن