افترا و هتک حرمت

ahmadbali

سلام سوال من این است که شخصی در منطقه ای که بنده زندگی میکنم در غیاب بنده و در حضور بعضی اشخاص به بنده نسبت جاسوس و مخبر بعضی از ارگان های دولتی نظامی را میدهد و میگوید من گزارش دادم که فلان کس فلان کار را کرده و این حرکت این شخص بیشتر در رابطه با این است که در جمعی بنده جلوی خود شخص نظر خودم رو که مخالف این شخص بود بیان کردم و از تاریخ به بعد این شخص علیه من با قصد تخریب من ، مردم منطقه ما رو علیه بنده تحریک میکند که شاهدین در جلسه به گوش بنده رساندند حال میخواستم ببینم از نظر قانونی بنده میتوانم علیه آن شخص طرح دعوا کنم یا نه و در صورت طرح دعوا مجازات شخص فوق چه می باشد
ahmadbali

سلام سوال من این است که شخصی در منطقه ای که بنده زندگی میکنم در غیاب بنده و در حضور بعضی اشخاص به بنده نسبت جاسوس و مخبر بعضی از ارگان های دولتی نظامی را میدهد و میگوید من گزارش دادم که فلان کس فلان کار را کرده و این حرکت این شخص بیشتر در رابطه با این است که در جمعی بنده جلوی خود شخص نظر خودم رو که مخالف این شخص بود بیان کردم و از تاریخ به بعد این شخص علیه من با قصد تخریب من ، مردم منطقه ما رو علیه بنده تحریک میکند که شاهدین در جلسه به گوش بنده رساندند حال میخواستم ببینم از نظر قانونی بنده میتوانم علیه آن شخص طرح دعوا کنم یا نه و در صورت طرح دعوا مجازات شخص فوق چه می باشد