تهديد به افشاى اطلاعات خصوصى

نياز

سلام خسته نباشيد  دوست پسر سابقم تهديدم كرده كه عكستى خصوصيمون پخش ميكنه ميخواستم ببينم اگه شكايت كنم بدتربن جرم و مجازاتى كه منكنه واسه خودم پيش بياد چيه واسه خودمم بد ميشه؟ به رابطه نا مشروع متهم ميشم؟