مسائل خانواده

با سلام و خسته نباشیدحدودا 40 روز است که شوهرم بعد از بحث و دعوا در خانه، مرا به خانه پدرم آورده و گفته همین فردا طلاقت میدم و از اون موقع هیچ خبری ازش نشده، میخواستم بدونم در این شرایط چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟
با سلام و خسته نباشیدحدودا 40 روز است که شوهرم بعد از بحث و دعوا در خانه، مرا به خانه پدرم آورده و گفته همین فردا طلاقت میدم و از اون موقع هیچ خبری ازش نشده، میخواستم بدونم در این شرایط چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟