درخواست طلاق از سمت زوجه

Elham
سلام من 30 سالمه و 7 ساله ازدواج کردم. از اول هم به خواست پدرم بود و خودم نمیخواستم. از نبود علاقه هم ک بگذریم ما کلا دوتا آدم جداییم از دوتا دنیای جدا همین الانم هرکدوم برای خودش زندگی میکنه. ولی به خاطر ترس از پدرم نمیتونم جدا بشم. نفقه ک نمیده هیچ اکثر اوقات تا اجاره خونه رو هم من میدم.ولی راضی ب طلاق نیست نه اینکه دوسم داشته باشه نه ما حتی جای خوابمونم جدایت اما بخاطر اینکه اذیتم کنه تا حرف طلاق میزنم ب پدرم خبر میده و منو مجبور ب ادامه زندگی میکنه. میخوتم بدونم راهی هست کن من ازش جدا بشم و تا لحظه اخر کسی نفهمه بعد از جدا شدن بهش اعلام کنم و اگه راهی هست چقدر برام هزینه داره