درخواست طلاق به علت عسر وحرج زوجه

هاجرفرهادی
مدت سه سال است که نزد مادرم زندگی میکنم.و همسرم هیچ گونه تلاشی برای برگرداندنم انجام نداده.یکبارم برای رجوع به زندگی مشترک درب منزل همسرم که با خونوادش تو یه خونه زندگی میکردن رفتم که مانع شدن.بنده کلانتری رو خبر کردم . وواونها صورتجلسه کردن.همسرم ترک انفاق محکوم شده.و به تازگی مطالبه نفقه معوقه هم محکوم شدن.که اعسار زدن.الن مدت بیست روز که محکوم شدن.چون از یکی از کارمندا پرسیدم گفت چون قسطیش میکنه نمیتونم درخواست طلاق بدم.و باید شش ماه هم بگذره.همسرم یه بارم درخواست تمکین داده و رد شده.میخواستم سوال کنم میتونم درخواست عسر و حرج بدم.ممنون میشم راهنماییم کنین