بدهی مبیع

محمد

سلام من یکدستگاه آپارتمان تکمیل شده خریدم و همان روز سند رسمی داشت که با وکالت بلاعزل به من فروخت.
فروشنده ملک فوق را از طریق تعاونی مسکن محل کارش تهیه کرده بوده است .
حال بعد از یکسال تعاونی مسکن مذکور به من اعلام داشته که ملک فوق 3 میلیون بدهی به تعاونی دارد  واین 3 میلیون را از من طلب و مراتهدید به شکایت و بازداشت شدن می کنند.
بفرمایید چه رقم شکایتی علیه من می توانند بکنند و بنده در صورت شکایتچه پاسخی بدهم؟ ممنون از شما وکیل محترم