استعفا از سمت بازرس اصلی شرکت سهامی خاص

با سلام و احترام بنده در یک شرکت خصوصی به سمت بازرس انتخاب شدم که پس از بررسی مسئولیت های بازرس سریعا نسبت به استعفای کتبی اقدام نمودم و استعفا را به رییس هیئت مدیره تحویل دادم ایشان روی برگه استعفای من پاراف کردن که چون تغییرات تازه ثبت شده امکان استعفای بلافاصله وجود ندارد لکن تا قبل از اتمام سه ماهه سوم مالی این امر انجام می پذیرد خواستم بپرسم ایشان حق دارد که با استعفا به دلیلی که گفته ترتیب اثر ندهد؟ ضمنا بنده با استعفای کتبی مسئولیتم سلب گردیده یا نه ؟ با تشکر